Testament Zofii Katarzyna Kostki

Testament Zofii Katarzyna Kostki

W 1646 Zofia Katarzyna Kostka z domu Plemięcka zapisała w testamencie Tyczyn wraz z okolicznymi włościami swym kuzynom Działyńskim herbu Ogończyk.