Nowy podział powiatu rzeszowskiego

Nowy podział powiatu rzeszowskiego

14.07.1934 ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego o nowym podziale powiatu rzeszowskiego, w skład którego wchodziły odtąd gminy: Głogów (Małopolski), Trzebownisko, Świlcza, Racławówka, Słocina, Tyczyn, Hyżne, Błażowa, Czudec, Strzyżów, Niebylec.