Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski wręczył na ręce prezesa OST Tyczyn Stanisława Flagi medal „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”. Okazją do uhonorowania cenionego dostawcy internetu był jubileusz 30-lecia wspomnianej spółdzielni i walne zebranie jej udziałowców.

Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST to jeden z pionierów usług teleinformatycznych w naszym regionie. Swoim terenem działania obejmuje między innymi gminy Doliny Strugu – Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn, a także gminy: Boguchwała, Dynów, Lubenia oraz miasto Rzeszów. Swoim klientom oferuje usługi telefoniczne, internetowe przez światłowód, a także telewizję cyfrową i hosting. Dodatkowo wykonuje usługi, takie jak projektowanie sieci teletechnicznych miedzianych, światłowodowych, wielomodowych i jednomodowych. Spółdzielnia prowadzi także działalność związaną z popularyzowaniem sportu i aktywności fizycznej.

Medal „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego” jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wkład w rozwój i promocję Powiatu Rzeszowskiego. Głównie przyznawany jest osobom fizycznym, choć w szczególnych przypadkach honorowane tym odznaczeniem są instytucje, których działalność ma pozytywny wpływ na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Gratulujemy odznaczenia i wspaniałego jubileuszu.