Prezentujemy Państwu galerię nagrodzonych oraz wyróżnionych prac w konkursie “Pogranicze w Obiektywie” zorganizowanym w ramach projektu o tej samej nazwie realizowanego przez Powiat Rzeszowski we współpracy z miastem Svidnik na Słowacji.

Wszystkie nagrodzone prace były zaprezentowane również podczas wernisażu podsumowującego projekt.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020