77 lat temu Niemcy wycofali się z Rzeszowa i szeregu miejscowości wchodzących w skład przedwojennego powiatu rzeszowskiego.

77 lat temu Niemcy wycofali się z Rzeszowa i szeregu miejscowości wchodzących w skład przedwojennego powiatu rzeszowskiego.

2.08.1944 – Niemcy wycofali się z Rzeszowa i szeregu miejscowości wchodzących w skład przedwojennego powiatu rzeszowskiego. Wycofujące się z Rzeszowa wojska niemieckie wysadzają w powietrze mosty: kolejowy i drogowy.