Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wesprą budowę nowych przejść dla pieszych w powiecie rzeszowskim

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wesprą budowę nowych przejść dla pieszych w powiecie rzeszowskim

Około 4 milionów złotych przeznaczone zostanie na przebudowę istniejących przejść na drogach powiatowych w powiecie rzeszowskim. Inwestycje znacząco poprawią bezpieczeństwo pieszych. Otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W tym roku zostanie podpisana umowa z wykonawcą robót dot. przebudowy przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg powiatowych w następujących miejscowościach: Pogwizdów Stary w obrębie szkoły podstawowej, Przewrotne w obrębie szkoły podstawowej, Błażowa w obrębie Zespołu Szkół, Malawa w obrębie szkoły podstawowej, Nosówka w obrębie szkoły podstawowej oraz w Górnie. Łącznie sześć miejscowości i 10 przejść. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ten cel przeznaczone zostaną 2 miliony złotych, pozostała kwota pochodzić będzie ze środków powiatu.

Planowane inwestycje, w części finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wpisują się w prowadzone od dawna działania starostwa mające na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Infrastruktura drogowa to nasz priorytet. Nie szczędzimy sił i środków, by drogi powiatowe były dostosowane do potrzeb użytkowników, utrzymane w możliwie najlepszym stanie, a przede wszystkim by były bezpieczne, zarówno dla zmotoryzowanych, jak i pieszych. Bardzo istotne jest, że większość modernizowanych przejść znajduje się obok szkół, gdzie względy bezpieczeństwa, ze względu na dzieci, są szczególnie ważne.”

Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski

– Obserwujemy dużą determinację polskiego rządu w zakresie poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. Zarówno w aspekcie walki z piratami i pijanymi kierowcami, ale także poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej – mówiła Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart podczas ogłaszania listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania.

 Nabór zadań współfinansowanych z Funduszu został ogłoszony w marcu. Wnioski o dofinansowanie można było składać na zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych. Przewidywany termin zakończenia inwestycji drogowych na terenie powiatu to koniec trzeciego kwartału 2022 roku.

W powiecie rzeszowskim dofinansowaniem ze środków rządowych objęte zostaną również trzy zadania zgłoszone przez samorządy gminne: w gminie Głogów Małopolski budowa pięciu przejść w ciągu ulicy Złotej i na skrzyżowaniu ulic Partyzantów, Ogrodowej i Piłsudskiego, w gminie Boguchwała – przebudowa ulicy Krasińskiego wraz z budową przejścia dla pieszych oraz w gminie Świlcza – przebudowa przejść dla pieszych w Mrowli, Rudnej Wielkiej, Świlczy i Trzcianie.

(j)