Konkurs Fotograficzny "Wspomnienia z Wakacji 2021"

Konkurs Fotograficzny "Wspomnienia z Wakacji 2021"
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego „Wspomnienia z Wakacji 2021” pod hasłem: “KONTRASTY”
 
Konkurs organizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim i adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od lat 12 oraz do osób dorosłych. Celem Konkursu jest fotograficzne przedstawienie pejzaży i miejsc odwiedzanych podczas Wakacji 2021 oraz popularyzacja fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, kształtowanie i rozwijanie zdolności artystycznych uczestników Konkursu.
 
  • Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie pięć zdjęć.
  • Organizator zastrzega sobie prawo wyboru ilości zdjęć na wystawę pokonkursową.
  • Zdjęcia należy nadsyłać tylko w formie elektronicznej (numerując je od 1 do 5) pod adres e-mail: redakcja@kurier-sokolowski.com – tytuł wiadomości: „Wspomnienia z Wakacji 2021”.
  • Zdjęcia mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, jak i czarno-białej. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie JPG w rozdzielczości min. 2000 pikseli (krótszy bok).
  • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wypełnionej i podpisanej czytelnie Karty Zgłoszenia pod adres: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.
  • W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców.
  • Prace fotograficzne oceniane będą w dwóch kategoriach: Kategoria I – od 12 do 19 lat włącznie; Kategoria II – powyżej 20 lat.
  • Termin nadsyłania zdjęć i Kart Zgłoszenia upływa 7 września 2021 roku.
Nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
Kryteria oceny: poziom artystyczny i techniczny wykonanej fotografii, oryginalne ujęcie tematu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej (on-line).
 
Wyniki Konkursu, termin i sposób wręczania nagród będą ogłoszone na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl
Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych autorów, ich wizerunków oraz prac fotograficznych w celach informacyjnych, organizacyjnych oraz promocyjnych Konkursu.