Stanisław Obara z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Stanisław Obara z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Wieloletni przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Obara otrzymał 24 sierpnia 2021 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego. To wysokie odznaczenie państwowe w imieniu Prezydenta RP wręczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Stanisław Obara przez 20 lat (w latach 1998-2018) był przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego. Od dziesięcioleci jest aktywny w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Uchodzi za człowieka charyzmatycznego, ale i wsłuchującego się w głos innych, szanującego odmienne poglądy.

– To, że nieraz poglądy wśród radnych bywają różne jest czymś dobrym, gdyż umożliwia to zebranie wszystkich za i przeciw oraz wyciągnięcie wniosków. Wymiana poglądów jest podstawą demokracji – mówił Stanisław Obara w jednym z wywiadów.

Pracę w samorządzie powiatowym Stanisław Obara zaczynał w okresie reformy samorządowej, gdy budowano struktury powiatowe od podstaw. Między innymi dzięki jego determinacji i zaangażowaniu udało się stworzyć sprawnie funkcjonującą radę i urząd starostwa oraz zbudować sieć międzygminnej współpracy.

Stanisław Obara, będąc przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego, był współtwórcą najważniejszych sukcesów samorządu powiatowego, takich jak chociażby stworzenie generującego wiele nowych miejsc pracy Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko”. Tylko w latach 2010-2018 samorząd powiatu rzeszowskiego przeznaczył na działania inwestycyjne w obszarze edukacji przeszło 25 mln, na ochronę zdrowia ponad 50 mln zł, zaś ma infrastrukturę drogowo-mostową aż 231 mln zł.

W okresie, gdy przewodniczył Radzie Powiatu Rzeszowskiego na tym terenie zrealizowano szereg bardzo istotnych inwestycji, takich jak: budowa innowacyjnych mostów w Błażowej, Nowej Wsi i Borku Starym (2016-2017), modernizacja dróg powiatowych czy rozbudowa Centrum Diagnostycznego Przychodni Specjalistycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie (2009-2011). W 2001 r. oddano do użytku nową szkołę w Dynowie, w latach 2003/2004 wybudowano halę widowiskowo-sportową przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie, w 2006 r. otwarto nowy segment i salę gimnastyczną w Sokołowie Młp., a w 2011 r. oddano do użytku trzykondygnacyjny budynek z salą gimnastyczną w Mrowli. W 2014 r. miało miejsce otwarcie hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie. W latach 2016-2017 została wybudowana profesjonalna ujeżdżalnia ze stajnią przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.

– Stanisław Obara przez pięć kadencji był podporą rzeszowskiego samorządu powiatowego. Jest dla wielu z nas niekwestionowanym autorytetem, któremu udawało się godzić ze sobą różne, czasami sprzeczne opinie i potrzeby różnych grup społecznych – mówi starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Stanisław Obara urodził się w Tyczynie 12 listopada 1952 r., ukończył Akademię Medyczną w Krakowie. Pracował m.in. jako lekarz w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Budziwoju i Przychodni Rejonowej w Tyczynie. Jest żonaty, ma dwóch synów. Pochodzi z patriotycznej, społecznie zaangażowanej rodziny. Jego rodzice, Ludwik i Stefania, w czasie okupacji byli członkami Armii Krajowej i uczestnikami akcji „Burza”, matka była sanitariuszką, ojciec szefem konspiracyjnej służby medycznej w tyczyńskiej Placówce AK o kryptonimie „Topola”. Syn Stanisława Obary – Łukasz jest również radnym powiatowym obecnej kadencji.

(j)