"EXPO BRAND" - Wydarzenie promocyjne na Ukrainie

"EXPO BRAND" - Wydarzenie promocyjne na Ukrainie
logotypy projektowe

W dniach 11-12 września 2021 r. w Użgorodzie odbyło się wydarzenie promocyjne EXPO BRAND w ramach realizowanego projektu pn. „Relacje transgraniczne w rozwoju regionów” – Border Relations Across Neighborhood Development PBU2/0798/18, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Projekt jest realizowany od września 2020 r. we współpracy z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Użgorodzka Rejonowa Agencja Rozwoju” z Ukrainy. Projekt „Relacje transgraniczne w rozwoju regionów” dotyczy promocji obszaru Użhgorod oraz Powiatu Rzeszowskiego związanej z dorobkiem tradycyjnego rzemiosła, produktami turystycznymi dla rozwoju transgranicznego potencjału. Celem projektu jest rozwój i wizualizacja marek regionów przygranicznych poprzez promocję lokalnej kultury i historii, która wzmocni kontakty i współpracę pomiędzy interesariuszami w dziedzinie kultury i turystyki.

Wydarzenie promocyjne „EXPO BRAND”, zorganizowane Użgorod było bliźniaczym wydarzeniem do tego, które 5 września odbyło się po stronie polskiej w Błażowej. Podczas tego wydarzenia swoją twórczość zaprezentowali twórcy i rękodzielnicy z Użgorodu. Zwiedzający mogli wziąć udział w warsztatach z zakresu rękodzielnictwa artystycznego czy prezentacjach twórców lokalnych.

Powiat Rzeszowski podczas tego tego wydarzenia reprezentowali Pani Anna Gerlicka, oraz koordynator projektu Pan Przemysław Grzebyk.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.