W Powiecie Rzeszowskim uhonorowano Niechobrzańskich bohaterów.

W Powiecie Rzeszowskim uhonorowano Niechobrzańskich bohaterów.
W sobotę (18.09.) przy Krzyżu Milenijnym w Niechobrzu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych bohaterów niechobrzańskich ppłk Józefa Kalandyka oraz kpt. Stanisława Kawy. Uroczystości poprzedziła Msza Święta, w której uczestniczyły władze państwowe i samorządowe, przedstawiciele IPN, samorządu lokalnego, Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego oraz rodziny bohaterów. Powiat Rzeszowski podczas uroczystości reprezentował Radny Powiatu Rzeszowskiego Rafał Białorucki, który w imieniu Zarządu i Rady Powiatu złożył wiązankę kwiatów.