Warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach projektu „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii” INT/EK/KAR/3/IV/A/0301 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 W dniu…

Spotkanie inauguracyjne w ramach projektu pn. „Silne aglomeracje – silne Karpaty”

W dniu 05.10.2021 r. w Preszovie na Słowacji odbyło się spotkanie inauguracyjne w ramach projektu pn. „Silne aglomeracje – silne Karpaty”. Celem projektu jest aktywizacja i uporządkowanie współpracy aglomeracji rzeszowskiej i preszovskiej na bazie zasobów przyrodniczych i kulturowych. W ramach projektu dokonana zostanie analiza potencjału markowego obszaru aglomeracji presovskiej z…

Podpisano umowę na realizację inwestycji związanej z regulacją rzeki Strug

Poziom bezpieczeństwa i ochrona przed powodzią mieszkańców od zawsze są dla Powiatu Rzeszowskiego priorytetem. Dziś (05.10.2021 r.) podpisano umowę na realizację inwestycji związanej z regulacją rzeki Strug, która niejednokrotnie w ubiegłych latach w przypadku ekstremalnej pogody stwarzała zagrożenie dla mieszkańców powiatu oraz ich dobytku. Szczegóły inwestycji omówili dziś przedstawiciele Państwowego…