Warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
listwa dynow warsztaty

Warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach projektu

Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii”

INT/EK/KAR/3/IV/A/0301

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020

W dniu 4 października 2021r. uczniowie 6 klas Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: 1a, 2a, 3a, 1THL, 4THL, 4TPS uczestniczyli w 3 godzinnych (każda klasa oddzielnie) warsztatach w ramach projektu „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii” – INT/EK/KAR/3/IV/A/0301 (projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020).

Celem głównym warsztatów było:

  • złagodzenie negatywnych skutków związanych z systemem edukacji podczas pandemii COVID-19, podnoszenie umiejętności i kompetencji uczniów,

  • coaching wspierający uczniów, którzy ucierpieli w wyniku pandemii w formie pracy indywidualnej.

W trakcie warsztatów uczniowie mieli okazję do treningu umiejętności społecznych, który miał na celu zwiększenie zdolności do nawiązania kontaktów interpersonalnych oraz czerpania z nich satysfakcji poprzez trening komunikacji, budowania motywacji, kreatywności. Zajęcia warsztatowe cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnością wśród uczniów.

Warsztaty prowadzili trenerzy z Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO – FIL z Rzeszowa.

Dziękujemy Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem, oraz Dyrektorowi Wydziału Społeczno – Oświatowego Panu Adamowi Kozakowi za możliwość udziału w nich uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.