6.10.1972 - Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została, pochodząca z Błażowej, Anna Jenke - instruktorka harcerska, nauczycielka, wybitna działaczka społeczna. Obecnie toczy się jej proces beatyfikacyjny. Jest patronką m.in. gimnazjum w Błażowej.

6.10.1972 - Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została, pochodząca z Błażowej, Anna Jenke - instruktorka harcerska, nauczycielka, wybitna działaczka społeczna. Obecnie toczy się jej proces beatyfikacyjny. Jest patronką m.in. gimnazjum w Błażowej.