Domy Pomocy Społecznej w Powiecie Rzeszowskim otrzymają wsparcie

Domy Pomocy Społecznej w Powiecie Rzeszowskim otrzymają wsparcie

Dziś (06.10.2021 r.) w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn.

“Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS CoV-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia”.

Dofinansowanie zostało Powiatowi Rzeszowskiemu przyznane decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz decyzją Wojewody Podkarpackiego.

Powiat Rzeszowski otrzyma w ramach niego 143 650,00 zł dla DPS w Górnie, Dynowie, Kąkolówce i Chmielniku.