7.10.1944 - Nieudana próba odbicia więźniów politycznych z więzienia na zamku rzeszowskim.

7.10.1944 - Nieudana próba odbicia więźniów politycznych z więzienia na zamku rzeszowskim.

Akcją dowodzi Łukasz Ciepliński, późniejszy szef IV Zarządu Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”. Ginie po dwóch żołnierzy radzieckich, milicjantów i AK-owców. Udział w akcji wzięli żołnierze AK z powiatu rzeszowskiego.