12.10.1890 – Oficjalnie otwarto węzłową stację kolejową w podrzeszowskiej wówczas Staroniwie oraz linię kolejową Rzeszów-Jasło, która przebiegała także przez tereny ówczesnego powiatu rzeszowskiego (stacje były zlokalizowane w Boguchwale i Babicy).

12.10.1890 – Oficjalnie otwarto węzłową stację kolejową w podrzeszowskiej wówczas Staroniwie oraz linię kolejową Rzeszów-Jasło, która przebiegała także przez tereny ówczesnego powiatu rzeszowskiego (stacje były zlokalizowane w Boguchwale i Babicy).