20.10.1935 - Oddano do użytku nowy budynek szkoły powszechnej w Świlczy, której patronem został św. Jan Kanty. Inicjatorem budowy szkoły był Radny Gminy Świlcza i członek komisji oświaty - Wiktor Błażewski. To dzięki jego inicjatywie szkoła w Świlczy została pełnowymiarową 7-klasową placówką.

20.10.1935 - Oddano do użytku nowy budynek szkoły powszechnej w Świlczy, której patronem został św. Jan Kanty. Inicjatorem budowy szkoły był Radny Gminy Świlcza i członek komisji oświaty - Wiktor Błażewski. To dzięki jego inicjatywie szkoła w Świlczy została pełnowymiarową 7-klasową placówką.