Akcja Krwiodawstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

Akcja Krwiodawstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

Powiat Rzeszowski zdając sobie sprawę z tego jak bezcennym i ratującym życie lekiem jest krew, od wielu lat wspiera wszelkie działania związane z krwiodawstwem oraz krwiolecznictwem. W dniu 20 października 2021 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie – jednostce organizacyjnej podlegającej pod powiat rzeszowski odbyła się kolejna akcja poboru krwi. Do szkoły przyjechał zespół wyjazdowy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, dzięki czemu uczniowie i pracownicy mogli kolejny już raz podzielić się z potrzebującymi najcenniejszym darem jakim jest dar krwi.

Pobór krwi odbywał się od godz. 9:00 do godz. 13:00. Wprawdzie nie wszyscy, którzy zgłosili się, mogli dzisiaj zostać krwiodawcami, ale ważne jest to, że wielu ludziom leży na sercu zdrowie i życie innych. Po zakończeniu donacji okazało się, że w sumie zebrano prawie 9 litrów krwi. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które dzisiaj przystąpiły do naszej akcji. To bardzo budujące, że w naszej społeczności są ludzie, którzy czynią coś bezinteresownie dla drugiego człowieka – dzielą się krwią, której nie da się wyprodukować i zastąpić inną substancją.

Cieszy również fakt, że kolejna grupa osób – głównie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, chciała bezinteresownie podzielić się najcenniejszym darem jakim jest krew.

Dziękujemy także Personelowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, który przyjął zaproszenie i dokonał poboru krwi oraz Pani Dyrektor Halinie Cygan za możliwość przeprowadzenia akcji krwiodawstwa w ZSzZ w Dynowie. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy kontynuować tak szczytne akcje.

  

  Organizatorzy akcji Katarzyna Marcinek i Piotr Marcinek nauczyciele ZSzZ w Dynowie