W Kamionce k. Ropczyc odbyły się obrady Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego pod przewodnictwem Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska, Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Dankowska, Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Robert Bugaj, Prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka, a także Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Lucyna Sokołowska.

Wśród wielu omawianych na konwencie tematów znalazły się:

  • Prezentacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego.
  • Omówienie sytuacji finansowej szpitali powiatowych wraz z wnioskiem o zwiększenie finansowania w formie ryczałtu o co najmniej 30% lub całkowita zmiana zasad finansowania szpitali.

  • Sytuacja finansowa i kadrowa w domach pomocy społecznej.

  • Sytuacja finansowa samorządów po wprowadzeniu ustaw i rozporządzeń związanych z Polskim Ładem.

  • Sytuacja finansowa i kadrowa w oświacie.

  • Sprawy różne.