Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej otrzymała imię błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej otrzymała imię błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

16 października w Woli Zgłobieńskiej odbyła się uroczystość nadania szkole podstawowej imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W ceremonii udział wziął Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz.

Program uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza św. odprawiona w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski koncelebrowanej pod przewodnictwem Biskupa Jana Wątroby. Następnie wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej dokonano uroczystego odsłonięcia oraz poświęcenia tablicy pamiątkowej.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawował Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.