Uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w ZOZ Nr 2 w Rzeszowie

Dziś (22.10.2021 r.) odbyła się uroczystość otwarcia nowej zmodernizowanej Pracowni Rezonansu Magnetycznego w ZOZ Nr 2 w Rzeszowie.  Wysokospecjalistyczny aparat Ingenia Ambition 1,5 T X uruchomiony został we wrześniu br., zastępując stary, dziesięcioletni rezonans. Jego montaż trwał około sześciu tygodni, od niedawna wykonywane są na nim badania. To jedyne tej klasy…

Konsultacje programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Rzeszowskiego, do konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Termin konsultacji został ustalony od dnia…