22.10.1939 – Zmarł, urodzony w Łące, Wawrzyniec Wilk.

Przez szereg lat był nauczycielem rzeszowskich szkół średnich, m.in. dyrektorem I Gimnazjum. Udzielał się w życiu miasta i powiatu, wchodząc m.in. w skład tutejszej Rady Miejskiej i Zarządu Komisarycznego (1926–27). Był działaczem Związku Ludowo-Narodowego i Stronnictwa Narodowego. Aktywny działacz m.in. Powiatowej Rady Aprowizacyjnej w Rzeszowie (1919), Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej, Towarzystwa Przyjaciół Polskiej Chrześcijańskiej Młodzieży Akademickiej. Współzałożyciel Banku Spółdzielczego Ziemi Rzeszowskiej, członek Towarzystwa Rolniczego Okręgu Rzeszowskiego i Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej.