Konsultacje programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Konsultacje programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Rzeszowskiego, do konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Termin konsultacji został ustalony od dnia 22 października 2021 r. do dnia 5 listopada 2021 r.

Uwagi i wnioski można dostarczyć w formie pisemnej na adres:

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,

Kancelaria Ogólna

lub na adres e-mail: starostwo@powiat.rzeszowski.pl