Konkurs dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz na nabór członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu rzeszowskiego w 2022…

Dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat rzeszowski w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"

  Powiat Rzeszowski otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 56 911 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 77 140 zł. W ramach uzyskanego wsparcia uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Rzeszowski mogą uczestniczyć w wycieczkach umożliwiających poznawanie Polski, jej środowiska…