Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości w Dynowie

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości w Dynowie

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie było miejscem uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie I klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego złożyli uroczyste ślubowanie.

Powiat Rzeszowski w tym ważnym święcie reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz Wojton oraz Radni Powiatu: Jan Sieńko (Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego), Jerzy Bednarz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego, Stanisław Najda, Stanisław Kula, Antoni Ossoliński i Ewa Hadam. Radny Jan Sieńko, który jest również Członkiem Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, odczytał list Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego skierowany do uczniów oraz pracowników szkoły.

– Liceum Ogólnokształcące w Dynowie nie tylko uczy i kultywuje postawy patriotyczne wśród młodzieży naszego regionu ale także podejmuje zgodne z tymi wartościami działania. Serdecznie za to dziękuję. Mam nadzieję, że nigdy nie będziecie Państwo ustawać w tych staraniach, by szkoła jak najlepiej przygotowywała młodzież do odpowiedzialnego i wartościowego życia. Niech zatem uroczystości takie jak dzisiejsza, podczas których manifestujemy wartości narodowe, będą stałą częścią życia tej szkoły. Niech powodem do dumy i satysfakcji będzie to, że każdego dnia, z dobrymi wynikami, zdajemy egzamin z miłość Ojczyzny, wykonując swoją pracę – realizując powierzone nam zadania i obowiązki – czytamy w liście Starosty Rzeszowskiego.

Uroczystość przebiegała według ceremoniału wojskowego pod okiem szkolnego koordynatora ds. wojskowych p. Beaty Trzyny. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu , Dyrektor Szkoły Elżbieta Klaczak-Łach w imieniu Starosty Rzeszowskiego oraz swoim powitała wszystkich uczestników uroczystości. Podkreśliła, że święto 11 listopada przypomina o latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, by Polska powróciła na mapę Europy a jednocześnie każe zastanowić się nad tym, czym jest wolność i jaką wartość stanowi dzisiaj w naszym życiu.

Po powitaniu odczytany został przez członka Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Jana Sieńko list Starosty Rzeszowskiego z okazji Święta Niepodległości oraz ślubowania, w którym Starosta podkreślił że ten wyjątkowy jubileusz jest okazją do refleksji nad odzyskaną wolnością, z której powinniśmy być dumni i doceniać ją każdego dnia a także złożył życzenia uczniom składającym ślubowanie.

W dalszej części uroczystości wygłoszony został okolicznościowy referat na temat  roli Orląt Przemyskich w walce o polskość tego miasta przez  p. Martę Twardak, nauczyciela historii w dynowskim liceum. Po nim nastąpiło uroczyste złożenie ślubowania na sztandar szkoły przez kadetów klasy I oddziału przygotowania wojskowego, w obecności zaproszonych gości, rodziców, krewnych oraz całej społeczności szkolnej. Dyrektor Szkoły Elżbieta Klaczak-Łach, gratulując kadetom, podkreśliła, że składając ślubowanie przyjęli na siebie nowe obowiązki ale też dostąpili zaszczytu noszenia munduru z godłem narodowym i flagą państwową. Życzyła też kadetom, by wypowiedziane przez nich słowa pozostały jak najdłużej w ich sercach i pamięci, by zawsze pamiętali, do czego zobowiązali się składając ślubowanie.

W dalszej części uroczystości przedstawiciele kadetów składających ślubowanie podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do powstania oddziału przygotowania wojskowego w liceum – Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Markiem Sitarzem, Radzie Powiatu Rzeszowskiego wraz z Przewodniczącym Tomaszem Wojtonem, Dyrektorowi Wydziału  Społeczno-Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Adamowi Kozakowi i Zastępcy Dyrektora Elżbiecie Kubickiej, Dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady OT w Rzeszowie płk Michałowi Małysce oraz wszystkim szkoleniowcom z ramienia OT, Dyrektorowi Szkoły Elżbiecie Klaczak-Łach i wychowawczyni p. Beacie Trzynie za pomoc finansową , merytoryczną oraz realizację praktycznego szkolenia w oddziałach OPW, wręczając symboliczne biało – czerwone kwiaty!

Do kadetów piękne słowa skierował ks. prał. Norbert Podhorecki, podkreślając, jak wielką rolę odgrywają w życiu każdego Polaka takie wartości, jak Bóg, honor, ojczyzna oraz jaką wartość ma wolność, z kolei Dyrektor Wydziału Społeczno-Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Adam Kozak wyraził uznanie dla uczniów oraz szkoły za kształtowanie postaw patriotycznych.

Po przemówieniach, uczniowie liceum zaprezentowali piękny program słowno-muzyczny mówiący o drodze Polaków do niepodległości oraz współczesnym rozumieniu wolności. Program przygotowany przez panie Karolinę Próchnicką, Katarzynę Kłyż i Joannę Dudę spotkał się z dużym uznaniem zaproszonych gości, wywołał też wiele wzruszeń. Uroczystości zakończyło wspólne odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego „Marsz Pierwszej Brygady”, po którym wszyscy goście udali się na poczęstunek.

Powiatowym Obchodom Święta Niepodległości w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie towarzyszyły też inne imprezy. Razem  z leśnikami szkoła wzięła udział w akcji „Niepodległa do hymnu”. Załoga Nadleśnictwa Dynów wspólnie z kadetami klas wojskowych i oddziałów przygotowania wojskowego naszego liceum odśpiewała hymn, wprowadzając tym samym w klimat głównej uroczystości, a wieczorem mury szkoły wypełniły się dźwiękami pieśni patriotycznych, śpiewanych przez mieszkańców Dynowa w ramach corocznej inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – wieczór pieśni patriotycznych „Dynów jedną śpiewającą rodziną”. Cały ten dzień, obfitujący w wiele wydarzeń patriotycznych zapisany został na kartach szkoły jako żywa lekcja historii a jego pięknym podsumowaniem niech będą słowa śpiewanej podczas uroczystości piosenki  M. Grechuty „Wolność”.

„Bo wolność – to wśród wolnych ludzi żyć

Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.

A wolność, to królestwo dobrych słów

Mądrych myśli, pięknych snów

To wiara w ludzi”.

 

 

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości w Dynowie
Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości w Dynowie