Rzeszowskie uroczystości święta niepodległości rozpoczęła msza w intencji Ojczyzny w rzeszowskim kościele farnym. Po niej uczestnicy obchodów przeszli na Plac Wolności. To właśnie tam – pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego miał miejsce uroczysty apel. Wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę, oddano salwę honorową oraz złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Powiat Rzeszowski reprezentowali: Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz Wojton oraz Członek Zarządu Powiatu Lucyna Sokołowska.

Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. W Europie zakończyła się właśnie – I wojna światowa. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. W tym dniu część miast dzisiejszego województwa podkarpackiego była już w polskich rękach. Święto niepodległości zostało ustanowione w 1937 roku, po wojnie zostało zniesione Ustawą Krajowej Rady Narodowej, a przywrócone dopiero w okresie transformacji ustrojowej.