Podsumowanie konkursu odbywającego się pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego

W dniu 18 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawował Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski oraz Proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Dynowie Ks. Prałat dr…