XI edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”

XI edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”

07 grudnia 2021r. odbyła się XI edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, nad którą patronat sprawował Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Gospodarzem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego.

Zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze matematyki, współpraca z placówkami szkolnymi o podobnym typie kształcenia.

Uroczystego otwarcia XI edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne” dokonali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Konkurs składał się z II etapów i miał charakter zespołowy, drużyna z każdej szkoły liczyła 5 osób. Komisja konkursowa w skład której wchodzili opiekunowie poszczególnych drużyn po ocenie poszczególnych prac ustaliła następujące wyniki.

I miejsce drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, opiekun Pan Zbigniew Tesznar i Pani Joanna Krajcarska.

II miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim opiekun Pani Agnieszka Pomykała i Pani Anna Surdyka.

III miejsce drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, opiekunowie: Pani Natalia Chyłek, Pan Piotr Zdeb, Pani Renata Mazur i Pani Barbara Ślemp.

Uroczystego podsumowania konkursu i nagrody poszczególnym laureatom konkursu wręczyła Pani Halina Cygan Dyrektor szkoły. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane m. in. przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

Gratulacje dla organizatorów konkursu przekazali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski i Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

XI edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem „Potyczki Logiczne” mogła się odbyć dzięki ogromnemu wsparciu Organu Prowadzącego Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Dyrektora Wydziału Społeczno – Oświatowego Pana Adama Kozaka.