9.12.1931 - Odbył się drugi w odrodzonej Polsce Powszechny Spis Ludności. Według danych z tamtego okresu powiat rzeszowski, wchodzący w skład województwa lwowskiego, obejmował powierzchnię 1270 kilometrów kwadratowych i liczył 185,1 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosiła 146 osób na kilometr kwadratowy, co stawiało powiat rzeszowski na 4 miejscu wśród 27 powiatów województwa lwowskiego.