Konkurs na infografikę

Konkurs na infografikę

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie na Infografikę w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID 19. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego.

Infografika powinna zachęcać do korzystania ze szczepień przeciwko COVID19 lub zachęcać do używania maseczki ochronnej w zamkniętej przestrzeni publicznej.

Celem konkursu jest:
• Kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami racjonalnego stylu życia, w tym ochrony przed zakażeniem wirusem SARS-Cov-2;
• Zmobilizowanie uczniów do poszerzenia wiedzy o szczepieniach ochronnych;
• Wykreowanie modelu młodego człowieka odpowiedzialnie używającego w przestrzeni publicznej maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos w trakcie trwania pandemii COVID 19.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, na uczestników czekają atrakcyjne, cenne nagrody.