13.12.1981 - Ogłoszony został Stan Wojenny. W więzieniu w podrzeszowskim wówczas Załężu powstał jeden z obozów dla internowanych działaczy „Solidarności” i opozycji antykomunistycznej.

13.12.1981 - Ogłoszony został Stan Wojenny. W więzieniu w podrzeszowskim wówczas Załężu powstał jeden z obozów dla internowanych działaczy „Solidarności” i opozycji antykomunistycznej.