XXXV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

We wtorek 28.12.2021 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023. Sesja miała charakter uroczystego spotkania opłatkowego, w którym udział wzięli, oprócz Rady i Zarządu Powiatu, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego, a także Wydziałów Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Wśród…

Program wyrównywania różnic między regionami III rok 2022

Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.   O dofinansowanie w ramach Obszaru B na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w…