Szkoły z powiatu rzeszowskiego w rankingu „Perspektyw”

Szkoły z powiatu rzeszowskiego w rankingu „Perspektyw”

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” i wydawany pod tą samą nazwą miesięcznik oświatowy ogłosiły coroczną listę najlepszych szkół średnich w Polsce. W rankingu „Najlepsze licea i technika 2022” znalazły się także placówki oświatowe z terenu powiatu rzeszowskiego.

Ranking prowadzony jest od ponad 20 lat. Licea oceniane są na podstawie trzech kategorii: sukcesów w olimpiadach oraz wyników matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. W przypadku techników dochodzą jeszcze wyniki egzaminów zawodowych. Ranking uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2021 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Wśród szkół ogólnokształcących z powiatu rzeszowskiego najwyżej, na 24 miejscu w skali województwa podkarpackiego znalazło się Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, na 52 miejscu LO im. Tadeusza Kościuszki w Sokołowie Małopolskim, na 61 LO im. Św. Jadwigi Królowej w Błażowej, na 62 Samorządowe LO w Głogowie Małopolskim, zaś na 68 LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. W rankingu techników najlepsze miejsce (22 w województwie) zajął Zespół Szkól Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, a na 57 Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim,

J