19 stycznia 2022r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonały Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty.

441 uczniów szkół ponadpodstawowych województwa podkarpackiego uzyskało Stypendium PRM. Na uroczystość ich wręczenia zaproszono 2 uczniów z każdego powiatu jako przedstawicieli wszystkich stypendystów z regionu (z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną). Pozostałe dyplomy zostały przesłane pocztą na adresy szkół.

Powiat Rzeszowski reprezentowali: Malwina Bury z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Tyczynie oraz Patryk Trzyna z Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

W uroczystości wzięły udział: Pani Halina Cygan, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Pani Dorota Tarańska – Klęsk, dyrektor Zespołu Szkół w Tyczynie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół , w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wszystkim Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ich Rodzicom serdecznie gratulujemy!