Wideokonferencja z zakresu mediów społecznościowych i pracy z trudną młodzieżą już za nami

Wideokonferencja z zakresu mediów społecznościowych i pracy z trudną młodzieżą już za nami
listwa edukacja

W dniu 25 stycznia 2022 r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Rzeszowie odbyła się wideokonferencja z zakresu mediów społecznościowych i pracy z trudną młodzieżą w ramach projektu pn. „E-dukacja, czyli nauczanie w XXI wieku” realizowanego we współpracy z Miastem Stropkov na Słowacji. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

W konferencji uczestniczyli stacjonarnie nauczyciele z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie oraz za pośrednictwem aplikacji TeamViever nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Stropkovie. Konferencję prowadzili dwaj eksperci, jeden z Polski i jeden ze Słowacji. Tematem konferencji były sposoby aktywizacji wychowanków zagrożonych wykluczeniem społecznym, możliwe formy współdziałania, metody w zakresie procesu wychowania w Polsce i na Słowacji. Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja dotycząca form wsparcia funkcjonowania placówek oświatowych zajmujących się młodzieżą z problemami społecznymi.