logotypy projektowe
Szkoły Powiatu Rzeszowskiego od czerwca 2021 r. realizują projekt pt. ,,Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.   Celem głównym projektu jest: Poprawa w okresie od 1.06.2021 do 30.09.2023r. jakości szkolnictwa zawodowego w szkołach powiatu rzeszowskiego poprzez wzbogacenie oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu zrealizował następujące formy wsparcia:

I. Kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli

 • Studia podyplomowe z zakresu BHP – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 nauczyciel
 • Studia podyplomowe – Administracja publiczna – 1 nauczyciel
 • Kurs dietetyki on-line Kurs podstawowy Kurs zaawansowany – 3 nauczycieli
 • Kurs tematyczne warsztaty kulinarne – 3 nauczycieli
 • Kurs HACCP/GHP/GMP w praktyce online – 1 nauczyciel
 • Kurs Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – audyt systemu HACCP online – 1 nauczyciel
 • Kurs indywidualny obsługi oprogramowania CAD – 1 nauczyciel
 • Kurs indywidualny obsługi oprogramowania CAM – 1 nauczyciel
 • Szkolenie dla 10 nauczycieli nt. ,,Nauczanie zdalne w szkole-wykorzystywanie platformy Teams”
 • Szkolenie dla 10 nauczycieli nt. ,,E-podręczniki”
II. Kursy zawodowe dla uczniów
 • Kurs Przygotowanie samochodów typu hybryda do eksploatacji – 8 uczniów, 18 godzin
 • Kurs Automatyczne skrzynie biegów – 8 uczniów, 18 godzin
 • Kurs Operator programista CNC – 8 uczniów, 36 godzin
 • Obsługa kasy fiskalnej, terminala i programów sprzedażowych – 8 uczniów, 12 godzin
 • Warsztaty z obsługi programu InsERT GT moduły: Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT i mikroGratyfikant Płatnik – 8 uczniów, 40 godzin
 • Kurs kelnerski – 12 uczniów, 30 godzin
 • Kurs carving – 8 uczniów, 18 godzin
 • Kurs Tworzenie grafiki trójwymiarowej- 3ds Max – 8 uczniów, 20 godzin
 • Kurs programowania w C++ – 8 uczniów, 20 godzin
III. Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawód technik informatyk – 8 uczniów, 20 godzin
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawód technik żywienia i usług gastronomicznych – 8 uczniów, 20 godzin
 • Zajęcia z dietetyki – 8 uczniów, 20 godzin
 • Kursy maturalny z matematyki – 16 uczniów, 30 godzin
 • Kursy maturalny z j. angielskiego – 16 uczniów, 30 godzin
W ramach wsparcia dla uczniów i nauczycieli podczas zdalnej nauki w czasie pandemii COVID-19 zakupiono sprzęt: laptopy z oprogramowaniem, tablety graficzne, słuchawki, kamerki, modemy gsm do Internetu – 20 szt. W ramach projekt doposażono następujące pracownie:
 • Pracowania samochodowa – Branżowa Szkoła I stopnia zawód mechanik pojazdów samochodowych
 • Pracowania do zawodu operator obrabiarek skrawających
 • Pracowania informatyczna Technikum zawód technik informatyk
 • Pracowania gastronomiczna Technikum zawód technik żywienia i usług gastronomicznych
Podczas wakacji uczniowie Technikum zawód informatyk, ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych. wezmą udział w płatnych stażach zawodowych. Szkoła podczas działań projektowych nawiąże współpracę z Uczelnią Wyższą przy organizacji kursów na studia z analiza żywienia, grafika komputerowa, algorytmy matematyczne. Działania zaplanowane w projekcie przyczynią się do rozwoju umiejętności zawodowych uczniów oraz nauczycieli. Dadzą uczniom szansę na poszerzanie wiedzy potrzebnej na rynku pracy.

 

ZSTW w Trzcianie w ramach projektu zrealizował następujące działania:

W dniu 17.11.2021 roku uczniowie z technikum weterynarii uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Zakładu Doświadczalnego IZ PIB w Chorzelowie Sp. z o.o. Młodzież miała okazję zapoznać się z działem hodowli krów mlecznych, zwierząt futerkowych, a także koni. Uczniowie zapoznali się z technologią produkcji mleka, żywieniem krów mlecznych, produkcją skór i żywieniem norek, nutrii, jenotów i lisów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży z technikum żywienia i usług gastronomicznych został zorganizowany kurs barmański w terminie 19-20 listopada 2021 roku. W szkoleniu uczestniczyła 12-osobowa grupa uczniów, która poznała tajniki pracy barmana. Uczestnicy kursu zapoznali się m.in.: ze sprzętem barowym, organizacją baru i obowiązkami barmana, podstawowymi sposobami i technikami miksowania napojów, sposobami podawania i prezentacji drinków i koktajli. Dzięki szkoleniu uczniowie poszerzyli wiedzę i umiejętności praktyczne ważne w pracy zawodowej na wymagającym dziś rynku pracy.

Dla uczniów technikum usług fryzjerskich zorganizowano w terminie 18, 20 listopada 2021 roku, warsztaty dotyczące strzyżenia damskiego i upięć. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych poszerzających ich wiedzę zawodową. Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z najnowszymi trendami panującymi w branży fryzjerskiej.

Dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z technikum usług fryzjerskich odbył się w ramach projektu kurs Trychologiczny. Trychologia to dziedzina zajmując się schorzeniami skóry głowy i włosów, weryfikuje stan skóry głowy, stan włosów, mieszków włosowych, fazy wzrostu włosów i cebulek. Nauczyciele przedmiotów zawodowych fryzjerskich poszerzyli wiedzę z tej dziedziny, którą będą mogli podzielić się podczas zajęć zawodowych z młodzieżą.

W ramach wsparcia dla nauczycieli podczas nauki zdalnej w czasie pandemii- COVID odbyły się dwie szkoleniowe Rady Pedagogiczne „Jak pracować zdalnie – Google Classroom jako narzędzie edukacji zdalnej”, oraz „E-learning w dydaktyce.”

Z zaplanowanych zadań nie odbył się wyjazd studyjny dla technikum żywienia i usług gastronomicznych na Międzynarodowe Targi Żywności do Krakowa oraz dla technikum usług fryzjerskich na Targi Festiwal & Beauty days do Katowic, z powodu odwołania tych wydarzeń. Wyjazdy studyjne niezrealizowane odbędą się w 2022 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020″