Szkoła dobrych praktyk – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim

Szkoła dobrych praktyk – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim

Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim jest placówką oświatową Powiatu Rzeszowskiego, w której skład wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia. To właśnie tu przed uczniami otwierają się drzwi do licznych możliwości i nabycia przydatnych w życiu umiejętności.

Tu każdy znajdzie coś dla siebie

W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w ramach rozszerzeń z następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, historia, język polski i język angielski. W Technikum kształcą w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W Branżowej Szkole I stopnia prowadzony jest zaś nabór w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik i sprzedawca. Uczniowie tej szkoły zajęcia praktyczne odbywają w zakładach pracy i są traktowani jako pracownicy młodociani.

Drzwi na świat i możliwości

Placówka od wielu lat specjalizuje się w organizowaniu licznych wyjazdów zagranicznych dla młodzieży oraz w projektach krajowych. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego biorą udział w wyjazdach edukacyjnych do Szkół Partnerskich w Hiszpanii i Portugalii w ramach programu Erasmus+ oraz Ponadnarodowa mobilność uczniów. Dzięki Akredytacji w sektorze Edukacja Szkolna Programu Erasmus+ lata 2021-2027 uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim mają zapewnioną możliwość wyjazdu za granicę w w/w latach.

Młodzież z Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w ramach Akredytacji w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+ uczestniczy w miesięcznych stażach zawodowych w Austrii, Hiszpanii i Portugalii. To właśnie dzięki nim uczniowie tej placówki wzbogacają swoją wiedzę o unikalne umiejętności i doświadczenia zawodowe, a także kompetencje społeczne, mające na celu zapewnienie im w przyszłości lepszej pozycji na rynku pracy.

Praktyki drogą do sukcesu

Również na krajowym podwórku Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim nie pozostaje bezczynny biorąc udział w licznych projektach. W ramach jednego z nich (obecnie realizowanego): ,,Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach zawodowych, takich jak: kurs kelnerki, kurs carving, kurs barista, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs przygotowanie samochodów typu hybryda do eksploatacji, kurs automatyczne skrzynie biegów czy kurs operator programista CNC. W zakresie tego projektu szkoła współpracuje ściśle z Uniwersytetem Rzeszowskim przy realizacji zajęć z zakresu grafiki, żywienia oraz logiki matematycznej, zaś nauczyciele przedmiotów zawodowych w ramach działań projektowych mogą brać udział w studiach podyplomowych i dokształcających kursach zawodowych.

Atrakcyjną formą pogłębiania umiejętności zawodowych są także organizowane przez szkołę płatne miesięczne wakacyjne staże dla uczniów Technikum.

Szkoła stawiająca na rozwój

Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim dla swoich wychowanków ma przygotowaną również bogatą ofertę zajęć przygotowującą do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego oraz zajęć rozwijających zainteresowania – m. in. koło z fizyki, chemii, biologii, geografii, grafiki 3D, sportowe. Dzięki temu wszystkiemu placówka w ostatnich latach osiąga na egzaminach maturalnych wyższą średnią niż średnia w województwie.

Należy wspomnieć w tym miejscu, iż szkoła w Sokołowie Małopolskim jest nowoczesna i świetnie wyposażona. Posiada m. in.: 4 pracownie komputerowe, 2 pracownie gastronomiczne oraz pracownie specjalnie przystosowane do nauki pozostałych zawodów. W każdej klasie znajduje się tablica interaktywna, a uczniowie podczas lekcji mają do swojej dyspozycji laptopy i tablety.

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej, siłowni, basenie oraz obiekcie sportowym „Orlik”. Wszyscy uczniowie mają możliwość ćwiczeń na symulatorze jazdy, a młodzież w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych możliwość udziału w kursie nauki jazdy kat. B.

Przy szkole od lat prężnie działa również oddział Związku Strzeleckiego „Strzelec”. W ramach działalności Związku uczniowie biorą udział w obchodach i uroczystościach narodowych, a także uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach ze szkolenia wojskowego.

Zespół Szkół Zawodowych w Sokołowie Małopolskim, prowadzony przez Powiat Rzeszowski, jest więc prawdziwą kuźnią talentów otwierając swoim wychowankom liczne drzwi do sukcesów i dalszej pracy zawodowej.

Zachęcamy również do skorzystania ze spaceru wirtualnego po szkole: https://spacer.zssokolow.edu.pl/spacer.html