Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
listwa projektowa

„Aglomeracje na obszarach transgranicznych EU” w ramach projektu
pn. „Silne aglomeracje-silne Karpaty”

W dniu 11 maja br. w Hotelu Bristol Tradition & Luxury w Rzeszowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aglomeracje na obszarach transgranicznych EU”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”, której Przewodniczącym Zarządu jest Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski. Konferencja była jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Silne aglomeracje-silne Karpaty”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020. Partnerem projektu jest Związek Miast i Gmin Słowacji.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Wicestarosta Marek Sitarz oraz Członek Zarządu Powiatu Lucyna Sokołowska. Na sali obecni byli również: Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Stanisław Ożóg Senator RP, JUDr. Tomáš Kašaj, Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, Magyar Lorand, Poseł do Parlamentu, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Michal Kaliňák, Dyrektor Generalny Biura Związku Miast i Gmin Słowacji, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Przewodniczący Rady Naukowej Euregionu Karpackiego oraz Dawid Lasek Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki.

Dzisiejsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona była znaczeniu aglomeracji na obszarach transgranicznych. W jej trakcie wygłoszono wykłady dotyczące m. in. nowoczesnych technologii w administracji i promocji regionów; bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju zasobów kultury i przyrody pogranicza oraz ograniczeń i możliwości wynikające ze zmian cywilizacyjnych.

Wydarzenie to, było jednocześnie okazją do zaprezentowania efektów projektu poprzez podsumowanie i analizę marki aglomeracji rzeszowskiej i preszowskiej. Obecni na wydarzeniu eksperci podzielili się z zebranymi swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym m. in. w trakcie realizacji tego projektu. Goście dzisiejszej Międzynarodowej Konferencji mogli więc posłuchać wykładów dotyczących potencjału aglomeracji, możliwych działań dotyczących zachowania i rozwoju zasobów kultury i przyrody transgranicznych obszarów czy zrównoważonego podejścia do wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Rzeszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji LIVE z tego wydarzenia