Konkurs Omnibus 2022 pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

Konkurs Omnibus 2022 pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

W dniach 10.05.2022r. -11.05.2022r., Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będący jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego był organizatorami XIII edycji konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS”. Konkurs w kategorii język angielski i matematyka odbył się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch oraz Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego. Konkurs miał formę dwudniową – w pierwszym dniu uczniowie zmagali się z zadaniami z matematyki, a w drugim – z języka angielskiego. Uczestnicy reprezentowali powiaty: brzozowski, przeworski, przemyski i rzeszowski. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych oraz popularyzacja czytelnictwa w języku obcym.

W konkursie rywalizowało 133 uczniów z 20 szkół przygotowanych przez 40 nauczycieli.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom, zaś szkoły i opiekunowie podziękowania. Zwycięzcom poszczególnych kategorii konkursowych zostały przekazane nagrody ufundowane m. in. przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. W czasie przerwy konkursowej uczniowie skorzystali z poczęstunku w stołówce szkolnej, zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły oraz uczestniczyli w pokazach przygotowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, a także obejrzeli występ Szkolnej Grupy Sportowo – Tanecznej „Aplauz”.

Uczniom oraz ich opiekunom gratulujemy i zapraszamy za rok na XIV edycję konkursu!