Jubileusz 25-lecia Chóru Męskiego Resonantae

Jubileusz 25-lecia Chóru Męskiego Resonantae

Niecodzienny Jubileusz i niecodzienne wydarzenieKościół św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach był miejscem, w którym 4 czerwca br. odbył się Jubileusz 25 – lecia Chóru Męskiego Resonantae.

Chór powstał w 1996 roku przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach z inicjatywy ówczesnego katechety ks. Krzysztofa Gaca. Zespół bierze udział w licznych przeglądach i koncertach w kraju i za granicą. Od 2014 roku chór jest współorganizatorem Koncertów Bożonarodzeniowych w Bratkowicach, a w 2015 roku zainicjował organizację Koncertu Pieśni Patriotycznych pod patronatem Starosty Rzeszowskiego, które na chwilę obecną jest wydarzeniem cyklicznym.

Na uroczystość został zaproszony założyciel chóru, ks. Krzysztof Gac, który przewodniczył mszy świętej dziękczynnej za 25 lat pracy chóru Resonantae. Na ręce dyrygenta spłynęło wiele podziękowań gratulacji i kwiatów od zaproszonych gości, m.in. władz Powiatu Rzeszowskiego w osobach: Przewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasza Wojtona, Tadeusza Pachorka – Członka Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz Radnego Powiatu Rzeszowskiego Sławomira Miłka.