Przebudują drogi w Rudnej Małej

Przebudują drogi w Rudnej Małej
listwa logotypów

Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację projektu pn.:

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ II

pomiędzy:

Skarbem Państwa – reprezentowanym przez Starostę Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego

a

La Strada Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 29/2, 38-500 Sanok

Wartość zadania: 1 141 329,30 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Planowany termin realizacji:  grudzień 2022 r.

Umowę podpisali:

– ze strony Zamawiającego:

  • Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski

– ze strony Wykonawcy:

  • Prezes Zarządu – Bogdan Fal