Obserwacja pracy nauczycieli w Austrii

Obserwacja pracy nauczycieli w Austrii
logo sokołów małopolski

W dniach 27.06 – 01.07.2022r. obyła się obserwacja pracy nauczycieli w Austrii. Działanie odbyło się w ramach projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000012490. Projekt realizowany był w ramach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W obserwacji pracy udział wzięło 6 nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. Pani Anna Kolano Wicedyrektor, Pani Monika Piszcz – nauczyciel przedmiotów zawodowych, Pani Katarzyna Łyszczarz – Furtak – nauczyciel języka obcego, Pani Magdalena Puk – nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz Pan Adam Woś nauczyciel przedmiotów zawodowych, Pan Wojciech Przybyło – nauczyciel języka obcego. Nauczyciele odbywali obserwację pracy w szkołach zawodowych oraz w przedsiębiorstwach. Poznali system kształcenia zawodowego, który w Austrii ma formę systemu dualnego. Uczestniczyli w zajęciach praktycznych zawodowych w szkołach i przedsiębiorstwach.

Obserwacja pracy odbywała się w następujących miejscach:

  • Besuch der Fachberufsschule Nr.1 und Nr.2 in Klagenfurt.
  • Besuch der Villach Fachberufsschule für Tourismus Warmbad
  • Besuch des TAZ
  • Workshop in Klagenfurt „Leadership Exzellenz & Teamführung“
  • Workshop beim Bienenmann Albin Otti
  • Workshop im Eden bei Frau Martina “Ich koche selbst!. Österreichische Küche”

Nauczyciele brali udział w bardzo rozbudowanym programie kulturowym. Dzięki temu poznali najważniejsze zabytki i kulturę okolic Klagenfurtu. Udział w działaniu przyczynił się do rozwoju kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli. Wzbogacił wiedzę i umiejętności praktyczne.