Podpisano umowę na realizację nowych programów

Podpisano umowę na realizację nowych programów

Dziś (11.08) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie podpisano umowę na przyznanie środków oraz przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do programu “Samodzielność – Aktywność – Mobilność” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Celem programu jest stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM), składającej się z kilku odrębnych zespołów mieszkalnych, która służyć ma zapewnieniu niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych czynności.

Przyczyni się to do wzrostu niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Projekty Dobre mieszkanie oraz Mieszkanie dla absolwenta w ramach ww. programu realizowane będą w latach 2022-2025.

Więcej informacji na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniow/