Starosta Rzeszowski uhonorowany Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

Starosta Rzeszowski uhonorowany Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

Dziś w sali sesyjnej przy ulicy Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyła się XL sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 20-18-2023. Podczas sesji oprócz poruszania bieżących spraw powiatu, miało miejsce podniosłe wydarzenie, a specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla uczczenia doniosłej Setnej Rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP i potwierdzenia jego wielce chwalebnej i społecznie użytecznej działalności Zarząd Główny ZIW RP ustanowił okolicznościowe odznaczenie związkowe – Krzyż 100 lat ZIW RP, dla długoletnich, zasłużonych i oddanych tej organizacji działaczy i członków Związku oraz osób, firm i instytucji wspierających, bez których udziału w szczególności pomocy i wsparcia nie byłaby możliwa realizacja jej celów i zamierzeń.

Do instytucji i osób, które przyczyniły się do realizacji tych przedsięwzięć należy Starostwo Powiatowe w Rzeszowie na czele ze Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim, który dziś został uhonorowany tym odznaczeniem w podziękowaniu za wszelką pomoc finansową, organizacyjną i materialną udzieloną na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

Krzyż 100 lat ZIW RP w imieniu Zarządu Głównego i Zarządu Okręgowego ZIW RP wręczył Staroście płk. dypl. Józef Mroczka – Prezes Zarządu Okręgowego ZIW RP w Rzeszowie i członek Zarządu Głównego ZIW RP w Warszawie w obecności Barbary Kmieciak – Kierownika biura

Związek Inwalidów Wojennych RP jest niewątpliwie najstarszą organizacją kombatancką na świecie istniejąca i działającą ponad 100 lat. Pierwsze organizacje Związku Inwalidów Wojennych powstawały na terenach dawnej Galicji w 1917 roku, kolejno w 1918 na terenach Wielkopolski, a w 1919 roku działały już na terenie całego kraju. Zjednoczenie wszystkich związkowych organizacji nastąpiło na I Ogólnokrajowym Zjeździe Inwalidów Wojennych w 1919 roku. I tak powołany do działalności Związek, który działał i był aktywny również w okresie okupacji hitlerowskiej przetrwał do dziś. Działania Związku zarówno w trakcie I jak i II Wojny Światowej, a także po ich zakończeniu polegały i koncentrowały się głównie na organizowaniu pomocy okaleczonym fizycznie i psychicznie byłym żołnierzom, więźniom obozów koncentracyjnych i więźniom politycznym, a także wdowom, wdowcom i sierotom. Na przestrzeni swojej wiekowej tradycji Związek dbał i dba o tych, którzy poświęcili swoje młode lata, życie i zdrowie abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Jest spadkobiercą i kontynuatorem patriotycznych tradycji swoich przodków i jednocześnie kontynuatorrem społecznej działalności tworzonego w latach 1917-1919 roku Związku Inwalidów Wojennych RP. W swoich szeregach zrzesza inwalidów wojennych, wojskowych, osoby represjonowane wdowy, wdowców oraz sieroty po wymienionych, a także członków wspierających.