Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o trwających naborach wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w dalszym ciągu prowadzi nabory wniosków o przyznanie: JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Maksymalna kwota dotacji oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy wynosi nie więcej niż 6-krotność…