IV Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej o Puchar Starosty Rzeszowskiego "W hołdzie Niepodległej" rozstrzygnięty

W dniach 7- 8 października 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbyła się IV edycja Turnieju Strzeleckiego o Puchar Starosty Rzeszowskiego ” W hołdzie Niepodległej”. W pierwszym dniu rywalizowały ze sobą szkoły prowadzone przez Powiat Rzeszowski, natomiast w sobotę zmierzyło się ze sobą 11 drużyn…

Skwer i pomnik generała Władysława Sikorskiego w Hyżnem

W niedzielę (9 października) w Hyżnem oficjalnie oddano do użytku skwer imienia gen. Władysława Sikorskiego oraz odsłonięto pomnik Naczelnego Wodza i premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie. W uroczystościach wziął udział m.in. Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski oraz Członek Rady Powiatu Antoni Ossoliński. Nowopowstały skwer ma charakter rekreacyjny i edukacyjny. Oprócz…

Podpisano umowę na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”

W dniu 27.09.2022 r. Powiat Rzeszowski podpisał umowę dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa instytucji samorządowych i jednostek im…