Podpisano umowę na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”

Podpisano umowę na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”
logotypy

W dniu 27.09.2022 r. Powiat Rzeszowski podpisał umowę dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa instytucji samorządowych i jednostek im podległych i nadzorowanych. Powiat Rzeszowski otrzyma dofinansowanie w kwocie 350 tys. zł. Dofinansowanie będzie można wydatkować na 4 obszary:

  1. Cyfryzacja biur / jednostek publicznych / jednostek podległych i nadzorowanych.

  2. Zakup sprzętu IT dla szkół i jednostek specjalnych.

  3. Szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  4. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W ramach grantu Powiat Rzeszowski zakupi 27 sztuk stacji roboczych (26 sztuk dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie i 1 sztukę dla Starostwa Powiatowego), oprogramowanie wspierające nabór do szkół ponadpodstawowych oraz 5 sztuk laptopów. Zakupione oprogramowanie i laptopy będą wykorzystane w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie, Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, Zespole Szkół w Tyczynie i Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie. W ramach realizacji konkursu grantowego odbędą się szkolenia urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzona zostanie przez audytora diagnoza cyberbezpieczeństwa. Powiat Rzeszowski zakupi także dwa switche dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.