Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego

Dziś 13 października br. w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego, któremu przewodniczy Krzysztof Grad Wójt Gminy Chmielnik.   W konwencie wziął udział  Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski. Podczas obrad miała miejsce dyskusja oraz wymiany poglądów…

Zaproszenie do konsultacji projektu programu współpracy

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Rzeszowskiego, do konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Termin konsultacji został ustalony od dnia 13 października 2022…