Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej, obchodzonym jako święto wszystkich nauczycieli oraz pedagogów, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za trud włożony w nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia powiatu rzeszowskiego.

W profesję nauczyciela wpisane jest zadanie budowania wzajemnego zaufania, szacunku, zrozumienia oraz nawiązania dialogu z młodymi ludźmi. Na uwagę zasługują również Państwa starania, by zapewnić uczniom jak najlepsze możliwości kształcenia i osobistego rozwoju.

W Dniu Nauczyciela serdecznie dziękujemy za Państwa pracę oraz podejmowane działania. Życzymy satysfakcji z pełnienia nauczycielskich obowiązków, a także jeszcze wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności. Niech rozbudzanie w innych potrzeby ciągłego doskonalenia się zapewnia Państwu szacunek i uznanie.

 

Z wyrazami szacunku

Rada i Zarząd Powiatu Rzeszowskiego