Rusza nowy projekt w Powiecie Rzeszowskim

Powiat Rzeszowski otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 53 696 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 90 891 zł. Przedmiotem przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na…